”Bir dergiyi yayımlamak, gördüğün veya hiç görmeyeceğin insan evlatları için zamanını, emeğini, tecrübeni, paranı, sağlığını ve açıkça bir kendini feda ediştir.
Dîvanyolu Dergisi, bir büyük ihtiyaç için, derin bir boşluk için yayına başlamıştır. Derginin her satırı ya bir acının feryadıdır yahut bir sevincin haykırılmasıdır. Fakat bir derginin her harfi birer damla terdir önce!”